various Venuses

Guide to the Lands of Venuses

Coming back to our deep roots

Places of Pre-Christian, Pagan cultures at the heart of Europe connected with female figurines

Logo-Venus with a Rainbow

References (in alphabetical order of the authors)

A

Alesina, Alberto F.; Giuliano Paola and Nunn, Nathan: On the Origins of Gender Roles: Women and the Plough. NBER Working Paper No. 17098, May 2011, Cambridge, MA.

B

Barrow, John D.: The Book of Universes. W. W. Norton & Company, New York and London, 2011, pp. 115.

Binsteiner, Alexander: The secret story of the Venus of Willendorf. Past Horizons. February 13, 2014, website “http://www.pasthorizonspr.com/index.php/archives/02/2014/the-secret-story-of-the-venus-of-willendorf”.

Black, Jeremy and Green, Anhony: Bohové, démoni a symboly starověké Mezopotámie. Volvox globator, Praha, 1999 (English original Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia: An Illustrated Dictionary. The Trustees of British Museum, 1992).

C, Č

Clottes, Jean; Půtová, Barbora and Soukup, Václav: Pravěké umění. Evoluce člověka a kultury. Akademie veřejné správy, Praha, 2011.

Conrad, Nicholas J. and Wolf, Sibylle: Die Venus vom Hohle Fels. Urgeschichtliches Museum, Blaubeuren, 2014.

Čižmář, Zdeněk (editor): Život a smrt v mladší době kamenné. Katalog výstavy. Leben und Tod in der Jungsteinzeit. Life and Death in the New Stone Age. Ústav archeologické památkové péče, Brno, ve spolupráci s Jihomoravskzm muzeem ve Znojmě a Moravským zemským muzeem v Brně, 2008.

D

E

Eagleman, David: Incognito (The Secret Lives of Brain). Canongate Books Ltd, Edinburgh, 2011.

F

G

H

Humpolová, Alena and Podborský, Vladimír: To nejlepší z archeologické sbírky Františka Vildomce. The Best of the Archaeological Collection of František Vildomec. Moravské zemské muzeum, Brno, 2013.

I

J

Jordan, Michael: Encyklopedie bohů. Volvox globator, Praha , 1997 (English original The Encyclopedia of Gods, Kyle Cathie Limited, London, 1995).

Jung, Carl Gustav: Analytical Psychology: Its Theory and Practice (The Tavistock Lectures). /lecture 2/ Routledge and Kegan Paul, London,1968.

K

Klíma, Bohuslav: Dolní Věstonice. Tábořiště lovců mamutů. Academia, Praha 1983.

Králík, Miroslav; Novotný Vladimír and Oliva, Marin: Fingerprint of the Venus of Dolní Věstonice I. Anthropologie, Vol. 40, No. 2, 2002, pp. 107-113.

Králík, Miroslav and Novotný, Vladimír: Dermatoglyphics of Ancient Ceramics,. In: Svoboda Jiří (Editor): Pavlov I Southeast. A Window into the Gravettian Lfestyles. Chapter IV.5, pp. 449-430. Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Archaeology, Brno and Polish Academy of Sciences, Institute of Systematics and Evolution of Animals, Kraków, 2005.

Kriwaczek, Paul: Babylon. Mesopotamia and the Birth of Civilization. Atlantic Books, London, 2010.

Kuča, Martin; Kovář, Jan Josef; Nývltová Fišáková, Miriam; Škrdla, Petr; Prokeš, Lubomír; Vaškových, Miroslav and Schenk, Zdeněk: Chronologie neolitu na Moravě. Předběžné výsledky. Chronology of the Moravian Neolothic. Preliminary results. Přehled výzkumů, Vol. 53, No. 1, 2012, Brno.

Kuča Martin; Kovář, Jan Josef; Nývltová Fišáková, Miriam; Škrdla, Petr; Prokeš, Lubomír; Vaškových, Miroslav and Schenk, Zdeněk: Chronologie neolitu na Moravě: Předběžné výsledky. Přehled výzkumů Vol. 53, No. 1, 2011.

L

Leick, Gwendolyn: Mezopotámie Počátky měst. BB art Praha 2005 (English orignal Mesopotamia. The Invention of the City. first published by Allen Lane The Penguin Press 2001).

M

N

Neústupný, Evžen: K počátkům patriarchátu ve střední Evropě. (in Czech) On the beginning of patriarchy in Central Europe. Rozpravy Československé akademie věd, Academia, Praha, 1967.

O

Oliva, Martin: Gravettien na Moravě. Dissertationes archaeologicae Brunensis/Pragenesque. Brno-Praha 2007.

P

Podborský, Vladimír: Těšetice-Kyjovice II. Figurální plastika lidu s moravskou malovanou keramikou. Spisy filosofické fakulty č. 262, Univerzita J.E.Purkyně, Brno, 1985 URL: “http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/122170/SpisyFF_262-1985-1_6.pdf”

Q

R, Ř

S, Š

Shennan, Stephen: Genes, Memes and Human History. Thames & Hudson, London, 2002. Part The ‘Evolutionary archaeology of male-female relations’, pp. 197-202.

Sázelová, Sandra: Female Figurines of Northern Eurasia: An Ethnological Approach. In Svoboda, Jiří A.: Petřkovice. On Shouldered Points and Female Figurines. The Dolní Věstonice Studies, Vol. 15, Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Archaeology, Brno, 2008, pp. 224-232.

Svoboda, Jiří A. (editor): Petřkovice. On Shouldered Points and Female Figurines. The Dolní Věstonice Studies, Vol. 15, Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Archaeology, Brno, 2008.

Svoboda, Jiří A.: Čas lovců: Aktualizované dějiny paleolitu. Panoráma antropologie 32. Nadace Universitas & Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2009.

Svoboda, Jiří A.: Počátky umění. Academia, Praha, 2011.

Svoboda, Jiří; Novák, Martin and Sázelová, Sandra: The early Gravettian. New excavations at Dolní Věstonice-Pavlov. ESHE Abstract. Podium Presentation, Session 9. Proceedings of the European Society for the study of Human Evolution 3 (PESHE 3), compiled by Alyson Reid 2014.

T

U

Ullman, Vojtěch: Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu. (Gravity, Black Holes and Pgysics of Space-Time; in Czech)Československá astronomická společnost ČSAV, Ostrava, 1986.

V

Valoch Karel and Lázničková-Galetová, Martina (Editors): Nejstarší umění střední Evropy. První mezinárodní výstava originálů paleolitického umění. The Oldest Art of Central Europe. The first international exhibition of original Art from the Palaeolithic. Moravské zemské muzeum, Brno, 2009 (ISBN 978-80-7028-343-1).

W

X

Y

Z, Ž